Dien nu bezwaar in tegen permanente vergunning Antwerp Airport

In volle vakantieperiode heeft de nv LEM Antwerpen als uitbater van de luchthaven van Deurne half juli een aanvraag ingediend om de huidige milieuvergunning om te zetten naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. De huidige milieuvergunning is geldig tot 2024. Aangezien de Vlaamse overheid voor Antwerp Airport een exponentiële groei voor ogen heeft, wordt de weg al geplaveid om de bestaande bouwovertredingen met de mantel der liefde te bedekken om er een volwaardige toeristische luchthaven van te maken. Zo wil de uitbater de officiële nabestemming van het gebied als park onmogelijk maken!

Er wonen steeds meer mensen in de steden en gemeenten rond de luchthaven, die er al veel eerder waren dan de luchthaven zelf. Een permanente omgevingsvergunning is een ramp voor de leefbaarheid in die woongebieden. De hoop op de potentieel grootste groene long voor Antwerpen wordt zo de kop ingedrukt. Bouwovertredingen, verspilling van belastinggeld, vervuiling, gevaar voor de gezondheid en hinder blijven zo voortduren. Overheden moeten hun eigen regelgeving volgen.

Daarom dient Vliegerplein een goed onderbouwd bezwaarschrift in.

Het is dus van groot belang dat naast Vliegerplein zoveel mogelijk mensen geldige en tijdige bezwaarschriften indienen.

Vliegerplein biedt hier een sjabloon aan dat je kan gebruiken voor een bezwaarschrift tegen de aanvraag voor een permanente omgevingsvergunning voor Antwerp Airport. Het is een verkorte versie van haar eigen bezwaarschrift waar je ook persoonlijke bezwaren kan toevoegen. Geldig indienen kan tot 19/08/2021 in Borsbeek, 22/08/2021 in Antwerpen en 25/08/2021 in Mortsel. Iedereen kan bezwaar indienen; je hoeft dus geen inwoner te zijn van een van deze plaatsen. Indien dat het geval is, kan je best wel je persoonlijke beweegreden(en) aanvullen.

Sjabloon bezwaarschrift permanente omgevingsvergunning Antwerp Airport

In dit sjabloon staan zeer juridisch-technische bezwaren en lijkt het alsof Vliegerplein geen aandacht heeft voor het milieu en de hinder voor vele omwonenden. Niets is minder waar natuurlijk. Maar de commissie die zal oordelen kan en mag enkel rekening houden met bezwaren die rechtstreeks relevant zijn.

Dit sjabloon laat echter ook ruimte om persoonlijke bezwaren toe te voegen.

Algemene bezwaren over geluidsoverlast en andere hinder voor de omwonenden of bezorgdheden in verband met het klimaat kunnen uiteraard toegevoegd worden. Dit geeft een sterk signaal aan politici en ambtenaren die dit dossier verder zullen behandelen.

Volg de instructies op het modelbezwaarschrift!

Afhankelijk van de stad of gemeente kan je dit bezwaarschrift op verschillende manieren indienen:

  • Via het publieke omgevingsloket (in de zoekbalk ingeven: OMV_2021052288)
  • Via e-mail (opgelet! Bij een bezwaar per e-mail naar het adres omgevingsvergunning@antwerpen.be kan het gebeuren dat je de boodschap krijgt dat je e-mail verwijderd werd. Dat lijkt een verwerkingsfout te zijn bij deze dienst. In dat geval raden we aan om je bezwaarschrift samen met het verwijderingsbericht te verzenden naar het algemeen adres info@antwerpen.be met het verzoek om een ontvangstmelding van je bezwaarschrift.)
  • Per brief aan college van burgemeester en schepenen t.a.v. desbetreffende dienst
  • Schriftelijk aan het loket op dezelfde wijze als voor het raadplegen van de mededeling