Onderteken manifest

Dit manifest is een uitnodiging om het gesprek aan te gaan, te durven dromen over een nieuwe toekomst. Op een open en productieve manier, samen met de directe betrokkenen en de bredere stadsregio. Door te durven dromen op een kritische en constructieve manier over wat een stad duurzaam maakt en door te ontwerpen met flexibiliteit en de veranderende noden in de stad in het achterhoofd kan deze plek een meerwaarde bieden voor stad en buitengebied en zijn diversiteit aan bewoners. Dit is een historische kans die we immers niet zomaar mogen laten voorbijgaan. De ideeën die we aanreiken staan niet in steen gebeiteld, maar willen vooral inspireren, en zo veel mogelijk mensen enthousiasmeren om samen na te denken over wat een fantastische plek kan worden.

    Bewijs dat je menselijk bent door te selecteren de kopje.