Doelstellingen

vliegerpleinactie-juni-2018-staand_20180517.jpg

Dit zijn de 3 ACTIEPUNTEN van Vliegerplein burgerplatform zoals ze te zien waren op onze ActieWandeling van 23 juni 2018 en te lezen zijn in ons Persbericht en Persdossier Vliegerplein ‘bezet’ tunneldak Krijgsbaan.

Link naar het volledige Persdossier
Link naar het beknopte Persbericht

1. De geheime uitbreidingsplannen:

Uitbreiding

Link naar het volledige ministerieel besluit

Egis, de Franse uitbater van de luchthaven Deurne, en de Vlaamse Regering werken aan een verborgen agenda, met als enig doel uitbreiding.

Samen werken zij in alle stilte aan een concreet plan om de startbaan in de richting van Borsbeek te verlengen.

Daarbij zal op illegale wijze landbouwgrond ingepalmd worden. Als alternatief kijkt men ook naar de andere kant, richting Vosstraat en de volkstuintjes in Deurne, waar men het profiel van de weg wil aanpassen.

We kennen ondertussen de impact van deze onverantwoorde expansiepolitiek:

  • meer grotere vliegtuigen (geen zakenvluchten)
  • meer geluidsoverlast
  • meer luchtvervuiling door de kerosine-uitstoot (ultra fijnstof)
  • meer stankhinder

Voor Vliegerplein is elke verdere uitbreiding onbespreekbaar.

In de GvA.be van 22 juni 2018 op pagina 23: “Vliegerplein burgerplatform heeft een bouwmisdrijfklacht ingediend tegen het ‘illegaal inpalmen’ van landbouwgrond aan de luchthaven van Deurne.” nvdr Het gaat hier om een vergunningsloze de facto uitbreiding van de luchthaven bovenop de ingetunnelde Krijgsbaan.

Bouwmisdrijf

Link naar de volledige aangifte van overbouwing

2. De zinloze subsidiestroom:

Hoewel de luchthaven al jaren operationeel verlieslatend is, blijft Vlaams minister Weyts op gulle wijze subsidies storten in deze bodemloze put.

Naast de directe exploitatiesubsidie van ca. 4 miljoen € per jaar is er nog de indirecte investeringsubsidie voor de instandhouding van de luchthaventerreinen. Die laatste is sinds 2014 opgelopen tot meer dan 18 miljoen €. En dan is er nog 54 miljoen belastingeld uitgegeven voor de bouw van de tunnel. Daartegenover staan povere jaarlijkse concessie-inkomsten, die voor 2019 begroot zijn op nauwelijks 254.000 €.

Deze subsidiëringsconstructie ligt bovendien onder vuur bij de Europese Commissie, die het hele opzet in een eerste advies bestempeld heeft als ongeoorloofde staatssteun.

Kortom: de concessieovereenkomst kost de Vlaamse belastingbetaler netto jaarlijks miljoenen €’s. Ondertussen lijkt zich wel een nieuw Sabena-scenario te voltrekken, waarbij Vlaamse belastinggelden terugstromen naar de buitenlandse aandeelhouders van Egis.

In afwachting van een definitieve Europese uitspraak, eist Vliegerplein dan ook een bevriezing van alle subsidies en een volledige doorlichting door het Rekenhof van de concessieovereenkomst en van alle bijhorende geldstromen.

subsidies vs vergoedingen

3. Geef de ruimte terug aan de burger:

De luchthaven Deurne opereert verlieslatend, vervuilend en deels illegaal en neemt veel kostbare ruimte in beslag. Zij beantwoordt op geen enkele wijze aan de grootstedelijke noden van de regio Antwerpen. Bovendien is er geen enkele garantie op beterschap, nu alle financiële risico’s afgewenteld worden op de Vlaamse belastingbetaler en de ombouw van zaken- naar toeristische luchthaven voor steeds meer overlast zorgt.

Vliegerplein ijvert dan ook voor de finale sluiting van de luchthaven Deurne en voor een duurzame alternatieve invulling van de luchthavensite. Een invulling die wél tegemoetkomt aan de vele noden van Groot-Antwerpen.

In die context benaderde Vliegerplein midden 2019 de opleiding Human Settlements & Urban and Spatial Planning (MaUSP) van de KULeuven[1].

Na overleg met de opleidingsverantwoordelijken en een briefing door Vliegerplein kregen 8 studenten als officiële studieopdracht om maatschappelijk en urbanistisch verantwoorde alternatieven uit te werken voor de luchthaven Deurne.

In een gezamenlijke workshop/studio werkten de 8 jonge professionals frisse ideeën uit rond een eventuele nieuwe invulling van de luchthavensite. Zij hielden daarbij speciaal rekening zowel met de gevoelens van nostalgie, die de luchthaven bij een aantal bevraagde stakeholders oproept, als met de moderne inzichten inzake het verzoenen van maatschappelijke noden met de openbare grootstedelijke functies.

Zo kwamen zij tot enkele concrete innovatieve voorstellen met specifieke aandacht voor:

  • kwalitatief wonen aan de rand van de site
  • behoud van groenevingerstructuur en voorzien in lucht/zuurstof/open ruimte
  • aangepaste recreatievoorzieningen voor jong en oud aan de rand van de stad
  • lokale tewerkstelling binnen het kader van een toekomstgerichte circulaire economie
  • hydrologische aspecten en waterpartijen als regenbuffers voor het laaggelegen terrein
  • nieuwe invulling van het geklasseerde luchthavengebouw: Panamarenko-museum

[1] https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/e/CQ_50268904.htm

Onze woordvoerder:
Piet De Roeck
Mail ons