Verslag Vliegerplein debatavond

Burgerplatform Vliegerplein organiseerde samen met studiebureau Endeavour een druk bijgewoond publiek debat over de toekomst van de Luchthaven van Deurne. Dit debat vond plaats op vrijdagavond 5/10 in De Theatergarage, Bouwhandelstraat 72, te 2140 Borgerhout.

IMG_0013_zoom

Achtergrond
De toekomst van de luchthaven in Deurne staat al een hele tijd ter discussie. Verschillende actiegroepen, experten, lokale politici en andere kritische stemmen stellen niet enkel de ligging van de luchthaven midden in een woonkern in vraag, maar ook de economische relevantie gezien de nabijheid van Brussels Airport. Groeimogelijkheden zijn er niet en steeds meer stemmen pleiten voor een
alternatieve toekomst voor deze plek, omdat die een buitengewoon potentieel heeft om aan de reële noden van de ruime stadsregio tegemoet te komen.
Vliegerplein staat alvast achter de slogan “doe Deurne dicht”. Maar wat zijn dan de alternatieven? Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht werd het hoog tijd om hierover na te denken.

Programma
Het Burgerplatform sloeg dan ook de handen in elkaar met studiebureau Endeavour en nodigde een breed panel van experten uit (zie bijlage). Die gaven hun visie vanuit zowel ruimtelijke planning, economische invalshoek als burgerbetrokkenheid. De experten vergaderden eerst in een besloten dynamische workshop o.l.v. Endeavour om te brainstormen van 14u-18u. Daarna werden de belangrijkste resultaten op een visuele manier getoond aan het ruim opgekomen kritische publiek. Dat kreeg van 19u-20.30u de kans om in een open debat in gesprek te gaan met de experten en te reageren op de eerste ideeën. Daarnaast en als achtergrond was er een kleine tentoonstelling rond de plek van de luchthaven in de stadsregio.

IMG_0060

Belangrijkste conclusies
Het brede debat met de zaal bood een historische kans om samen na te denken over de
maatschappelijke ambities die kunnen gerealiseerd worden door een nieuwe invulling van de luchthavensite. Zelden is er een open ruimte van deze schaal, onder eigendom van één partij, die dergelijke kansen biedt om op een doordachte manier om te gaan met de uitdagingen van de toekomst: van ecologische uitdagingen (het afkoelen van de stad) en een precedent maken voor het reduceren van het vliegverkeer tot het creëren van een plek voor voedselproductie. Iedereen was het erover eens dat het verhaal van luchthaven Deurne meer is dan een leefbaarheiddiscussie voor de omliggende wijken,
maar een kwestie van stadsbreed en regionaal belang. Concreet kwamen een aantal breedgedragen en interessante alternatieve invullingen voor de huidige
luchthavensite aan bod:

  1. Groene vinger: de luchthavensite omvat nu een grote open ruimte, die de kans biedt om ook in de toekomst een groene vinger te blijven. Met intrinsieke waarde voor de stad en de omliggende regio. Maar, er wordt reeds aan geknabbeld. Precies daarom is het belangrijk vandaag reeds klaar te staan met een sterk voorstel/visie. Een sterke motor om de ruimte open te houden. De luchthavensite moet dan dienen als een proeftuin voor openruimteprojecten. Denk daarbij bv. aan een landbouw- of landschapspark, dat instaat voor een deel van de voedselproductie van Antwerpen. Alleszins een ecologische corridor die de groene rand verbindt met de stad. Via de toekomstige overkapte ring, over het huidige luchthaventerrein, recht naar de fortengordel en de achterliggende open ruimte.
    Met veel aandacht voor wateropvang en waterbeleving…
  2. Site voor innovatieve technologieën: de luchthaven was bij de aanvang een plek van creativiteit, innovatie en vakmanschap. Ondertussen wel een vergeten pionier. Kan deze creatieve geest opnieuw leven ingeblazen worden door een plek te creëren voor experiment, duurzame technologieën, ambitieuze start-ups, … Een incubator voor groene investeringen, met ruime perspectieven voor bijkomende tewerkstelling.
  3. Open plek voor burgerinitiatieven: een plek waar omwonenden en andere geïnteresseerden samen de ruimte kunnen toe-eigenen en betekenis geven. Open gewoon de bestaande hekken, laat de landingsbaan liggen voor wat ze is, en de omwonenden stromen toe en vullen de ruimte in. Op een spontane manier. Naar het voorbeeld van de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn. Je krijgt
    het goedkoopste park denkbaar. De organisatoren realiseerden alvast hun belangrijkste doelstelling: met deze boeiende avond het startschot geven voor een ruim maatschappelijk debat rond de alternatieve toekomst van de luchthaven
    Deurne. Zij zullen dit dossier alvast in de komende maanden actief op de politieke agenda blijven zetten.