Dossier AVGAS: nieuw bezwaarschrift

Wat we verwachtten, is ondertussen gebeurd: BP Europe heeft zijn vergunningsaanvraag gewijzigd, met een nieuw openbaar onderzoek als gevolg. Dit wil zeggen dat we opnieuw bezwaar moeten indienen. De uiterste datum is 20 juni 2023. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig!

U kan op drie manieren bezwaar indienen: via het omgevingsloket, via e-mail of per brief. Voor elk van deze mogelijkheden vindt u hieronder een download met de voorgestelde bezwaartekst en de gebruiksaanwijzing. De de eenvoudigste en meest zekere wijze om bezwaar aan te tekenen, is deze via het omgevingsloket.

1) Bezwaar indienen via omgevingsloket

2) Bezwaar indienen via e-mail:

3) Bezwaar indienen per brief: