Juridische procedures

Wij werken momenteel aan een nieuw overzicht van de lopende juridische procedures. Hieronder leest u de hoofdlijnen en vindt u links naar enkele sleuteldocumenten. De meest recente evoluties kunt u volgen via ons Facebookkanaal.

Lopende procedures

• sinds juni 2018 procedures bij de bouwinspectie m.b.t.

  • illegale aanleg RESA (runway end safety area, een veiligheidszone achter de startbaan) en de verlenging startbaan in landbouwzone
  • de aanleg van een geasfalteerde perimeterweg, toegangsweg en wederrechtelijk afsluiten gemeenteweg. Deze bouwovertreding werd op 28 april 2021 in een Proces Verbaal bekrachtigd door de bouwinspecteur. Bekijk hier het PV.

• sinds september 2021 procedures bij de milieu-inspectie m.b.t.

  • de illegale uitbating van een luchthaven in agrarisch gebied (de milieuvergunning van de luchthaven is immers niet geldig in de percelen aan de andere kant van de R11), waarvan binnen de maand een PV werd opgemaakt. Dit milieumisdrijf is een voortdurend misdrijf. Lees er meer over in dit artikel.

• sinds september 2022 procedure m.b.t. het uitvoeren van niet-vergunde ‘renovatiewerken’ aan de startbaan en vliegtuigparkings. Lees meer in onze persmededeling.

• sinds september 2022 procedure m.b.t. vergunningsaanvraag in voor de uitbreiding en verplaatsing van een Avgas-tank (AVGAS = loodhoudende benzine voor kleine propellervliegtuigen). Lees hier ons bezwaarschrift.

• we bereiden ons voor op de hernieuwing van de milieuvergunning die de luchthaven in 2024 nodig heeft. De LEM NV heeft ondertussen de procedure opgestart via een officiële aanmelding. Vliegerplein diende, net als Borsbeek en Mortsel, een scopingadvies in. Meer info en ons volledige scopingadvies leest u hier.