Wat we willen

Open ruimte en schone lucht voor Antwerpen

De site van Deurne is een bijzondere plek. Het is een schakel tussen stad en buitengebied,
een belangrijk schakelpunt tussen de stad en de groene rand rond Antwerpen.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definieert de na-bestemming van de luchthaven
als parkzone.

Vliegerplein ijvert ervoor dat het luchthavengebied van Deurne een nieuwe bestemming
krijgt die plaats biedt aan natuur, cultuur, recreatie en lokale economie. Vliegerplein wil de
Antwerpenaren en de bewoners van de rand hier voluit bij betrekken.

EEN PROJECT VOOR DE TOEKOMST VAN ANTWERPEN

Het luchthavengebied is een bijzondere schakel tussen de stad en de groene rand rond
Antwerpen. Nu wordt het gebied gebruikt voor de uitbating van een luchthaven die nooit
rendabel is geweest zonder subsidies van de Vlaamse Overheid (meer dan 120 miljoen euro
sinds 2014).
Wereldwijd groeit het besef dat grote ruimtes nabij woongebieden in dienst moeten staan
van het algemeen belang. Vliegerplein heeft dit gedachtegoed vormgegeven in een manifest
voor een alternatieve invulling van het luchthavengebied, als project voor de toekomst van
Antwerpen. Dit manifest vormde het startschot voor talrijke acties.

BEGIN VAN DE ALTERNATIEVE INVULLING

Ondanks deze inzichten rond het gebruik van de publieke ruimte en het feit dat de luchthaven
een bodemloze put is, blijft de Vlaamse Overheid er belastinggeld in pompen. De
uitbater van Antwerp Airport en de Vlaamse Overheid, als eigenaar, hebben het zelfs
aangedurfd om de luchthaven illegaal uit te breiden in landbouwgebied.
In 2019 spande Vliegerplein samen met de gemeente Borsbeek en de stad Mortsel
een rechtszaak aan tegen deze partijen. Deze is nog steeds lopende, een uitspraak wordt
eind 2023 verwacht.
Ondertussen werden er op aanvraag van Vliegerplein verschillende andere processen-verbaal
opgemaakt met betrekking tot bouwovertredingen en andere illegale activiteiten op de
luchthaven. Deze juridische procedures vormen het begin van de alternatieve invulling van
het luchthavengebied. Zonder de illegale uitbreiding voldoet de luchthaven immers niet aan
de internationale luchtvaartregels voor commerciële vliegtuigen.

HELP VLIEGERPLEIN DE ALTERNATIEVE INVULLING TE VERWEZENLIJKEN

DOE JE MEE ?