Persbericht inleidende zitting

Dinsdag 20 juni 2023 start voor de Antwerpse correctionele rechtbank de rechtszaak tegen de LEM (=Luchthaven Exploitatiemaatschappij, ofwel de Franse uitbater Egis) en de LOM (=Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij, ofwel het Vlaams Gewest). LEM en LOM worden beiden door het parket gedagvaard voor het illegaal uitbaten van een luchthaven in landbouwgebied. De overtredingen tegen de milieuwetgeving werdenlees meer →


Nieuw bezwaarschrift in AVGAS-dossier

Wat we verwachtten, is ondertussen gebeurd: BP heeft zijn vergunningsaanvraag gewijzigd, met een nieuw openbaar onderzoek als gevolg. Dit wil zeggen dat we opnieuw bezwaar moeten indienen. De uiterste datum is 20 juni. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! Ter herinnering: in september 2022 vroeg British Petroleum (BP) een omgevingsvergunning aan voor de verplaatsing enlees meer →


Dagvaarding LOM en LEM

De dagvaarding een feit! Zowel de LEM (de luchthavenexploitatiemaatschappij, zijnde de Franse uitbater Egis) als de LOM (de luchthavenontwikkelingsmaatschappij, in feite de Vlaamse overheid zelf) zijn gedagvaard wegens schending van de milieuwetgeving omwille van de uitbating van een luchthaven in landbouwzone. Deze dagvaarding is het rechtstreekse gevolg van onze verschillende klachten. De inleidende zitting vindtlees meer →


Het allereerste Vliegerplein Café

Het eerste Vliegerplein Café op zaterdag 29 april was meteen een schot in de roos! In de Schuur waren jullie met zo’n 120 aanwezigen en de sfeer zat duidelijk goed, ook tijdens het fietstochtje vooraf. Naast veel ‘oude bekenden’ tekenden ook een heel aantal nieuwe gezichten present, waaronder een afvaardiging van de nieuwe actiegroep ‘Doelees meer →


BP trekt vergunningsaanvraag in

Update in het dossier Avgas Eind vorig jaar vroeg British Petroleum (BP) een omgevingsvergunning aan voor een nieuw brandstoffendepot. Dit depot doet dienst voor de opslag van onder andere de loodhoudende brandstof AVGAS-100LL. Voor wegverkeer is benzine met lood al meer dan 20 jaar verboden, voor sommige soorten vliegtuigen werd tot nu toe nog eenlees meer →


Vliegerplein dient scopingadvies in

De huidige omgevingsvergunning van de luchthaven loopt af in juni 2024. Zoals verwacht heeft de LEM NV (=Luchthaven Exploitatie Maatschappij in handen van de Franse multinational EGIS) ondertussen de procedure voor een nieuwe omgevingsvergunning opgestart via een officiële aanmelding. Na deze aanmelding verloopt de hervergunningsprocedure volgens een door de wet voorgeschreven stramien. In een eerstelees meer →


BP vraagt vergunning voor brandstoftank met loodhoudende benzine

Dien vóór 14 oktober 2022 bezwaar in. Brandstofmultinational BP vraagt vervroegd de omzetting en aanpassing van een oude milieuvergunning om de loodhoudende brandstof AVGAS te kunnen blijven verkopen op de luchthaven van Deurne. → Loodhoudende benzine: wat zegt de wet? Dat uitdoofscenario wil BP optimaal benuttendoor nú al een nieuwe milieuvergunning aan te vragen! →lees meer →Vliegerplein Persmededeling 06.07.2022

“ Geen nieuwe illegale investeringen in Antwerp Airport voor 25 miljoen Euro!“ Burgerplatform Vliegerplein heeft op 1 juli 2022 een klacht ingediend bij de Omgevingsinspectie – Handhaving Antwerpen tegen de NV Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen (LOM) en de NV Luchthaven Exploitatiemaatschappij Antwerpen (LEM). lees meer

Lees meer →

Update: zitting hof van beroep

Onze rechtszaak is op 2 februari voorgekomen voor het hof van beroep. Onze advocaten hadden gevraagd aan de procureur om ook het pv van november 2021 over de illegale exploitatie in landbouwzone toe te voegen. De advocaat-generaal verklaarde dat op korte termijn intern werkoverleg is voorzien met de verbalisanten om de houding van de procureurlees meer →