Luchthaven Deurne trekt aanvraag in voor eeuwigdurende milieuvergunning

Dankzij de massa bezwaarschriften van de omwonenden en het negatieve advies van Borsbeek en Mortsel, van het Agentschap Bos en Natuur en van GOP-departement Mobiliteit kon de LEM niet anders dan haar omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd in te trekken. Dit is een mooie overwinning! Bedankt aan iedereen om een bezwaarschrift in te dienen!

Lees meer →

Ook BBL dient bezwaarschrift in

Op donderdag 12 augustus diende ook de Bond Beter Leefmilieu een bezwaarschrift in tegen de aanvraag tot omzetting naar een omgevingsvergunning. Naast de juridische argumenten tegen de omzetting, wordt vooral ook aandacht gevraagd voor de klimaatimpact van de luchthaven en het feit dat een lange termijn klimaatoplossing onmogelijk wordt met een eeuwigdurende vergunning. De volledigelees meer →


Vliegerplein strijdt nog steeds tegen de illegale uitbreiding van het vliegveld.

Als gevolg van een klacht door onze vzw bij de dienst handhaving stelt de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 28 april 2021 vier stedenbouwkundige misdrijven vast en meldt dat met een “Pro Justitia” aan de procureur.  1.      Er werd in agrarisch gebied een ongeveer 700-meter lange weg aangelegd, perimeterweg genoemd zonder stedenbouwkundige vergunning. 2.      Er werd zonder vergunning een heuvel aangelegd van 17 meter lang oplees meer →


Verdoken uitbreidingsplannen!

Uit een “geheime” visienota blijkt dat de Vlaamse regering samen met EGIS grootste plannen heeft met de luchthaven van Deurne. Omwille van het feit dat deze visienota milieubepalingen bevat, moest deze nota gedeeltelijk publiek worden gemaakt. Het rapport werd opgesteld door het departement Mobiliteit en Openbare Werken, tevens de uitvoerders van de bouwmisdrijven, en besluit oplees meer →Dagvaarding voor illegale uitbreiding, bouwovertreding en exploitatie zonder milieuvergunning

Vliegerplein en Verlenging Nooit dagvaarden voor de correctionele rechtbank te Antwerpen op 5 november 2019, 5de kamer om 09:00, bij monde van één van onze leden Verlenging Nooit vzw: de Vlaamse Overheid: Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken, de beide leidende ambtenaren, hun bevoegde minister en de minister-president, als vertegenwoordigerlees meer →


Vliegerplein Persmededeling 10 mei 2019

Burgerplatform Vliegerplein voert morgen zaterdag 11 mei voor de 2e maal actie aan de luchthaven Deurne. Dit keer aan de kant van de Vosstraat. Samenkomst om 10 uur aan het Vosplein in Deurne. Vandaar vertrek in stoet door de Vosstraat, richting omheining van de luchthaven. Daar vormen we een mensenketting als symbolische bezetting.

Lees meer →


Boost betrokken burgers

Ringland Boost Betrokken Burgers en schenkt Het Ringland Boek aan andere burgerbewegingen en actiegroepen. Zoals Vliegerplein, het burgerplatform dat pleit voor een alternatief voor het vliegveld van Deurne in plaats van een uitbreiding.

Lees meer →

Kerstmarkt Vremde

Alweer een topper Het is fijn te merken dat burgerplatform Vliegerplein de juiste koers vaart. Een prachtig alternatief voor de 190 hectare luchthaventerrein werd door vele bezoekers van onze stand als de enige toekomst voor de luchthaven van Deurne gezien. Tegemoetkomen aan de échte noden van de gemeenschap, een evenwicht tussen lucht, ruimte, recreatie, scholen,lees meer →