BP vraagt vergunning voor brandstoftank met loodhoudende benzine

Dien vóór 14 oktober 2022 bezwaar in. Brandstofmultinational BP vraagt vervroegd de omzetting en aanpassing van een oude milieuvergunning om de loodhoudende brandstof AVGAS te kunnen blijven verkopen op de luchthaven van Deurne. → Loodhoudende benzine: wat zegt de wet? Dat uitdoofscenario wil BP optimaal benuttendoor nú al een nieuwe milieuvergunning aan te vragen! →lees meer →Vliegerplein Persmededeling 06.07.2022

“ Geen nieuwe illegale investeringen in Antwerp Airport voor 25 miljoen Euro!“ Burgerplatform Vliegerplein heeft op 1 juli 2022 een klacht ingediend bij de Omgevingsinspectie – Handhaving Antwerpen tegen de NV Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen (LOM) en de NV Luchthaven Exploitatiemaatschappij Antwerpen (LEM). lees meer

Lees meer →

Update: zitting hof van beroep

Onze rechtszaak is op 2 februari voorgekomen voor het hof van beroep. Onze advocaten hadden gevraagd aan de procureur om ook het pv van november 2021 over de illegale exploitatie in landbouwzone toe te voegen. De advocaat-generaal verklaarde dat op korte termijn intern werkoverleg is voorzien met de verbalisanten om de houding van de procureurlees meer →


Luchthaven Deurne trekt aanvraag in voor eeuwigdurende milieuvergunning

Op 18 januari 2022 heeft de exploitant van de luchthaven van Deurne zijn aanvraag ingetrokken om de huidige milieuvergunning te mogen vervangen door een eeuwigdurende. De bezwaarschriften van vele sympathisanten van Vliegerplein en burgers met gezond verstand slaagden erin om deze dreiging tot eeuwige en onbeperkte overlast af te wenden.  Ook het negatieve advies van Borsbeeklees meer →Ook BBL dient bezwaarschrift in

Op donderdag 12 augustus diende ook de Bond Beter Leefmilieu een bezwaarschrift in tegen de aanvraag tot omzetting naar een omgevingsvergunning. Naast de juridische argumenten tegen de omzetting, wordt vooral ook aandacht gevraagd voor de klimaatimpact van de luchthaven en het feit dat een lange termijn klimaatoplossing onmogelijk wordt met een eeuwigdurende vergunning. De volledigelees meer →


Vliegerplein strijdt nog steeds tegen de illegale uitbreiding van het vliegveld.

Als gevolg van een klacht door onze vzw bij de dienst handhaving stelt de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 28 april 2021 vier stedenbouwkundige misdrijven vast en meldt dat met een “Pro Justitia” aan de procureur.  1.      Er werd in agrarisch gebied een ongeveer 700-meter lange weg aangelegd, perimeterweg genoemd zonder stedenbouwkundige vergunning. 2.      Er werd zonder vergunning een heuvel aangelegd van 17 meter lang oplees meer →


Verdoken uitbreidingsplannen!

Uit een “geheime” visienota blijkt dat de Vlaamse regering samen met EGIS grootste plannen heeft met de luchthaven van Deurne. Omwille van het feit dat deze visienota milieubepalingen bevat, moest deze nota gedeeltelijk publiek worden gemaakt. Het rapport werd opgesteld door het departement Mobiliteit en Openbare Werken, tevens de uitvoerders van de bouwmisdrijven, en besluit oplees meer →


Vliegerplein gaat in Hoger Beroep

Op 25 september 2020 hebben onze advocaten zeer uitgebreid gepleit in deze zaak, ondersteund door de advocate van Mortsel en Borsbeek, die zich als burgerlijke partijen bij onze vordering hadden aangesloten. Tijdens de zitting vroeg ook de procureur veroordelingen wegens de aanleg van een verharde RESA (Runway End Safety Area)  in landbouwzone en wegens het onvergundelees meer →