Vliegerplein gaat in Hoger Beroep

Op 25 september 2020 hebben onze advocaten zeer uitgebreid gepleit in deze zaak, ondersteund door de advocate van Mortsel en Borsbeek, die zich als burgerlijke partijen bij onze vordering hadden aangesloten. Tijdens de zitting vroeg ook de procureur veroordelingen wegens de aanleg van een verharde RESA (Runway End Safety Area)  in landbouwzone en wegens het onvergundelees meer →Dagvaarding voor illegale uitbreiding, bouwovertreding en exploitatie zonder milieuvergunning

Vliegerplein en Verlenging Nooit dagvaarden voor de correctionele rechtbank te Antwerpen op 5 november 2019, 5de kamer om 09:00, bij monde van één van onze leden Verlenging Nooit vzw: de Vlaamse Overheid: Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken, de beide leidende ambtenaren, hun bevoegde minister en de minister-president, als vertegenwoordigerlees meer →Vliegerplein Persmededeling 10 mei 2019

Burgerplatform Vliegerplein voert morgen zaterdag 11 mei voor de 2e maal actie aan de luchthaven Deurne. Dit keer aan de kant van de Vosstraat. Samenkomst om 10 uur aan het Vosplein in Deurne. Vandaar vertrek in stoet door de Vosstraat, richting omheining van de luchthaven. Daar vormen we een mensenketting als symbolische bezetting.

Lees meer →


Boost betrokken burgers

Ringland Boost Betrokken Burgers en schenkt Het Ringland Boek aan andere burgerbewegingen en actiegroepen. Zoals Vliegerplein, het burgerplatform dat pleit voor een alternatief voor het vliegveld van Deurne in plaats van een uitbreiding.

Lees meer →

Kerstmarkt Vremde

Alweer een topper Het is fijn te merken dat burgerplatform Vliegerplein de juiste koers vaart. Een prachtig alternatief voor de 190 hectare luchthaventerrein werd door vele bezoekers van onze stand als de enige toekomst voor de luchthaven van Deurne gezien. Tegemoetkomen aan de échte noden van de gemeenschap, een evenwicht tussen lucht, ruimte, recreatie, scholen,lees meer →