Bibliotheek

Als je je verder wilt verdiepen in de luchthaven en haar gechiedenis, vind je hier meer achtergrondinformatie.

  • De uitgebreide geschiedenis van de luchthaven in ‘Wist je dat‘-formaat
  • De klacht die Vliegerplein indiende tegen de bouwmisdrijven en illegale exploitatie in landbouwgebied (juli 2018)
  • De volledige tekst van het PV van 8 april 2021 waarin de bouwmisdrijven van de LEM (de luchthavenexploitant), de LOM (de luchthavenontwikkelingsmaatschappij = Vlaamse overheid) en het Agentschap Wegen en Verkeer worden vastgesteld
  • Een onderzoek naar het Vlaamse luchthavenbeleid: Persberichten Vliegerplein en BBL
  • De startnota waarin de Vlaamse Regering haar visie op luchtvaart in Vlaanderen kenbaar maakt en doet blijken dat ze samen met het Franse EGIS (de private uitbater van de luchthaven) grootse plannen heeft voor Deurne; een uitgebreide commentaar van Vliegerplein op deze startnota en twee detailnota’s van onze hand over het relatieve belang van vliegscholen in Deurne en over het relatieve economische belang van de luchthaven van Antwerpen
  • De maatschappelijke kosten-batenanalyse die werd uitgevoerd op vraag van de Vlaamse Regering, waaruit duidelijk blijkt dat het sluiten van de luchthaven de meest voordelige optie is (scroll naar pagina 56 voor de overzichtstabel); een uitgebreide commentaar van Vliegerplein op deze MKBA
  • Het recente bezwaarschrift (oktober 2022) tegen de vergunning van een brandstoftank voor het loodhoudende AV-gas