Beroepschrift tegen vergunning Aviapartner

Op 15 september 2023 werd door Verlenging Nooit vzw beroep aangetekend tegen de beslissing van het Antwerpse College van Burgemeester en Schepenen dat een omgevingsvergunning verleende aan Aviapartner voor “het stallen van voertuigen, opslag van brandbare producten en een werkplaats in een loods op de luchthaven”. Onder deze producten vallen giftige “de-icing” producten (om de startbaan te ont-ijzelen bij vriesweer) waarvan de samenstelling niet gespecificeerd wordt in de vergunning. Door de grote kans op milieuschade vinden wij dit zeer verontrustend.