Manifest

© Goda Verikaite

[Veuillez trouver la traduction française ici]


De toekomst van de luchthaven van Deurne staat al een hele tijd ter discussie. Verschillende actiegroepen, experten, lokale politici en andere kritische stemmen stellen niet enkel de ligging van de luchthaven midden in een woonkern in vraag, maar ook de bijkomende problematieken gaande van ecologie, over gezondheidsrisico’s en geluidsoverlast tot de economische situatie. Dit manifest is een uitnodiging om het gesprek aan te gaan, te durven dromen over een nieuwe toekomst met de directe betrokkenen en de bredere stadsregio. Deze plek kan een meerwaarde bieden voor stad en buitengebied en zijn diversiteit aan bewoners. We willen vooral inspireren, en zo veel mogelijk mensen enthousiasmeren om samen na te denken over wat een fantastische plek kan worden.

Tijd voor een open debat

In dit manifest vliegen we de problematiek aan vanuit verschillende invalshoeken. Daartoe verwerkten we de resultaten van de workshop die plaatsvond op 5 oktober 2018 en gingen we verder in gesprek met verschillende experten over een alternatieve invulling van de luchthaven.

Lees meer →

De toekomst van de luchtvaart

We kaderen deze uitdaging binnen het brandend actuele klimaatdebat, gekoppeld aan de ecologische impact van (regionale) luchtvaart binnen een rechtvaardig en duurzaam mobiliteitssysteem.

Lees meer →

Een strategische plek

We zoomen in op de site van Deurne, met een pleidooi voor het strategisch belang en de potenties van deze bijzondere plek als schakel tussen stad en buitengebied.

Lees meer →

Een blik op de toekomst

We bieden een open doorkijk naar mogelijke alternatieve toekomsten voor de site. We onthullen geen ‘plan’ maar duiden een aantal toekomstbeelden, als prikkel om in gesprek te gaan, om te doen dromen over wat deze plek zou kunnen betekenen voor stad en rand. We brengen een wervend verhaal op twee schalen: stad en regio. En in twee richtingen: van stad naar buitengebied en andersom. 

Lees meer →

Samen aan de slag

Droom jij ook van een alternatieve toekomst voor de luchthaven van Deurne?

Onderschrijf ons manifest hier →

© Lize Nevens
© Lize Nevens
© Lize Nevens
© Lize Nevens