Wie we zijn

VLIEGERPLEIN is een platform van actiegroepen en individuele burgers. Via dialoog en onderbouwde studie pleiten
we voor maatschappelijk, economisch, ecologisch en sociaal verantwoorde alternatieven voor de luchthaven van Deurne.

VLIEGERPLEIN wil samen met de Antwerpenaren, bewoners van de rand en andere partners, een wervend toekomstperspectief opbouwen voor deze belangrijke plek.

Voor onszelf, voor u, voor alle generaties na ons.