BP vraagt vergunning voor brandstoftank met loodhoudende benzine

Dien vóór 14 oktober 2022 bezwaar in.

Brandstofmultinational BP vraagt vervroegd de omzetting en aanpassing van een oude milieuvergunning om de loodhoudende brandstof AVGAS te kunnen blijven verkopen op de luchthaven van Deurne.

→ Loodhoudende benzine: wat zegt de wet?

  • Dit soort benzine werd lang gebruikt voor verbrandingsmotoren, maar het lood maakt de uitlaatgassen bijzonder giftig. Daarom geldt sinds 2000 een totaalverbod voor wegverkeer.
  • Propellervliegtuigen kregen een uitzondering, zij mogen voorlopig wél nog een loodhoudende brandstof gebruiken, namelijk AVGAS 100LL
  • AVGAS 100LL bevat tetraethyllood. In mei 2022 kende de Europese Commissie aan deze stof de giftigheidsklasse 1A toe. Ze besliste om ook voor propellervliegtuigen de loodcomponent vanaf 1 mei 2025 te verbieden, met een uitdoofscenario. 
Dat uitdoofscenario wil BP optimaal benuttendoor nú al een nieuwe milieuvergunning aan te vragen!

→ En in Deurne?

  • Daar worden eenmotorige schroefvliegtuigen zeer regelmatig ingezet door de vliegscholen en door recreatieve vliegeniers.
  • Ze cirkelen rond op vrij lage hoogtes, boven woonwijken, speelterreinen en scholen. Het veelvuldige landen en opstijgen vraagt een groot vermogen en produceert veel uitstoot.
  • Aan de Boekenberglei bevindt zich een onderhoudsatelier. Daar moeten vliegtuigen vaak proefdraaien. Zo waaien de vervuilende gassen vaak recht de school en de wijk in.
Telt de lage-emissiezone (LEZ) alleen op de grond en niet in de lucht?

→ Wij eisen …

  • Een milieueffectenrapport (MER), uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen.
  • Een analyse en beoordeling van de huidige pollutie en gezondheidsrisico’s.
  • Een onderzoek naar het toekomstige gebruik van de onderhoudssite.

Steun ons en dien mee bezwaar in!

Een modelbezwaarschrift en instructies voor het indienen vindt u hier:

Wees snel. De uiterste datum voor bezwaren is 14 oktober. Wij danken u van harte