Vliegerplein strijdt nog steeds tegen de illegale uitbreiding van het vliegveld.

Als gevolg van een klacht door onze vzw bij de dienst handhaving stelt de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 28 april 2021 vier stedenbouwkundige misdrijven vast en meldt dat met een “Pro Justitia” aan de procureur. 

1.      Er werd in agrarisch gebied een ongeveer 700-meter lange weg aangelegd, perimeterweg genoemd zonder stedenbouwkundige vergunning.

2.      Er werd zonder vergunning een heuvel aangelegd van 17 meter lang op 3 hoog in agrarisch gebied op grondgebied Mortsel naast de tunnelingang.

3.      Er werd een toegangsweg tot de luchthaven gecreëerd in agrarisch gebied naast de tunnelinrit Mortsel, eveneens zonder bouwaanvraag en dus ook niet vergund.

4.      Het gemeentelijk openbaar domein van de Vliegveldweg werd zonder toelating door de gemeenteraad van Borsbeek in bezit genomen en afgesloten als vliegveld.

Deze overtredingen werden uitgevoerd door onze eigen overheid, die nu verwacht van een burgemeester dat hij zou optreden tegen verharde voortuintjes? Dixit de burgemeester van Borsbeek. De volledige tekst van het pv – verkregen door één van onze leden op grond van openbaarheid van bestuur – vind je hier.