Vliegerplein Persmededeling 10 mei 2019

Persbericht 10 mei 2019

Vliegerplein vormt mensenketting langsheen omheining luchthaven

Burgerplatform organiseert zaterdag 11 mei voor de 2e maal een actiewandeling aan de luchthaven Deurne

Burgerplatform Vliegerplein voert morgen zaterdag 11 mei voor de 2e maal actie aan de luchthaven Deurne. Dit keer aan de kant van de Vosstraat. Samenkomst om 10 uur aan het Vosplein in Deurne. Vandaar vertrek in stoet door de Vosstraat, richting omheining van de luchthaven. Daar vormen we een mensenketting als symbolische bezetting.

Met deze actie wil Vliegerplein duidelijk 2 actiepunten kracht bijzetten:

  • stop de zinloze subsidies en de onorthodoxe financieringsconstructies
  • sluit de luchthaven en geef de ruimte terug aan de burger

Voor wat dit laatste betreft, heeft Vliegerplein, een wervend manifest gelanceerd over de afbouw van de luchthaven in Deurne en een alternatieve invulling van de 190 ha grote luchthavensite:

Luchthaven Deurne: een manifest voor een alternatieve toekomst”. Geïnteresseerden kunnen het volledige manifest vinden op onze nieuwe website https://manifestdeurneluchthaven.org/ en het daar mede ondertekenen.

Stop de zinloze subsidies en de onorthodoxe financiering

Hoewel de luchthaven al jaren operationeel verlieslatend is, blijft Vlaams minister Weyts op gulle wijze subsidies storten in deze bodemloze put.

Naast de directe exploitatiesubsidie van ca. 4 miljoen euro per jaar aan de Franse uitbater Egis is er nog de indirecte investeringsubsidie voor de instandhouding van de luchthaventerreinen. Die laatste is sinds 2014 opgelopen tot meer dan 18 miljoen euro. Daartegenover staan povere jaarlijkse concessie-inkomsten, die voor 2019 begroot zijn op nauwelijks 254.000 euro.

Deze subsidiëringsconstructie ligt bovendien onder vuur bij de Europese Commissie, die het hele opzet in een eerste advies bestempeld heeft als ongeoorloofde staatssteun.

Kortom: de concessieovereenkomst kost de Vlaamse belastingbetaler netto jaarlijks miljoenen euro. Ondertussen lijkt zich wel een nieuw Sabena-scenario te voltrekken, waarbij Vlaamse belastinggelden terugstromen naar de Franse aandeelhouders van Egis.

In afwachting van een definitieve Europese uitspraak, eist Vliegerplein dan ook een bevriezing van alle subsidies en een volledige doorlichting door het Rekenhof van de concessieovereenkomst en van alle bijhorende geldstromen.

Maar er is meer aan de hand. Een recent onderzoek uitgevoerd door Vliegerplein, Bond Beter Leefmilieu en actiegroep Wiloo uit Oostende toont aan dat er bij de uitvoering van het Vlaamse decreet m.b.t. de regionale luchthavens meer onorthodoxe dingen gebeuren. Zo zijn er duidelijke aanwijzingen dat de inbreng van het patrimonium van de beide luchthavens in de LOM’s van Oostende en Antwerpen niet correct is verlopen. Er zijn zelfs aanwijzingen van strafbare feiten. De 3 actiegroepen hebben deze week dan ook via hun advocaat aangifte gedaan bij de procureur-generaal bij het Hof van Beroep in Brussel met de vraag dit verder te onderzoeken.

Sluit de luchthaven en geef de ruimte terug aan de burger

De luchthaven Deurne opereert verlieslatend, vervuilend en deels illegaal en neemt veel kostbare ruimte in beslag. Deze ontoegankelijke, omheinde plek, keert haar rug toe naar de omgeving en beantwoordt op geen enkele wijze aan de grootstedelijke noden van de regio Antwerpen. Bovendien is er geen enkele garantie op beterschap, nu alle financiële risico’s afgewenteld worden op de Vlaamse belastingbetaler en de ombouw van zaken- naar toeristische luchthaven voor steeds meer overlast zorgt. Vliegerplein ijvert dan ook voor de finale sluiting van de luchthaven Deurne en voor een duurzame alternatieve invulling van de luchthavensite. Een invulling die wél tegemoetkomt aan de vele noden van Groot-Antwerpen. Vorige week lanceerde het Burgerplatform, in samenwerking met het gespecialisserde studiebureau Endeavour, dan ook haar manifest: “Luchthaven Deurne: een manifest voor een alternatieve toekomst”. Het manifest gaat dieper in op het strategische belang van de Deurnese site en de potenties van deze bijzondere plek als schakel tussen stad en buitengebied. Het besluit met een aantal toekomstbeelden, als prikkel om in gesprek te gaan, om te doen dromen over wat de site zou kunnen betekenen voor stad en rand.

Oproep

Na de actiewandeling zal woordvoerder Piet De Roeck dieper ingaan op ons manifest en enkele mogelijke toekomstscenario’s toelichten.

Vliegerplein roept alle omwonenden, burgers, actievoerders en sympathisanten, beleidsmakers en mandatarissen van alle politieke partijen aan beide zijden van de luchthaven op om zich zaterdag bij het burgerplatform aan te sluiten om deze toekomstalternatieven mede toe te juichen. Wie wil kan bovendien het manifest mede ondertekenen via https://manifestdeurneluchthaven.org/

De actie heeft een aantal leuke beeldmomenten in petto. Er is zaterdag een uitgebreid persdossier met bijkomende ‘facts and figures’ ter beschikking.

Praktische info:

  • 10u00 : verzamelen/ontvangst pers aan het Vosplein (hoek Vosstraat/Gitschotelei), Deurne
  • 10u15 : vertrek ludieke wandeling door de Vosstraat richting omheining luchthaven
  • 10u30 : mensenketting langsheen de omheining als symbolische bezetting
  • 11u00 : afsluiting met toespraak aan de volkstuintjes

Contact:

Piet De Roeck, woordvoerder burgerplatform Vliegerplein, mobile: 0476860031

Vliegerplein is een platform van actiegroepen en burgers. Het burgerplatform streeft naar een maatschappelijk, economisch en ecologisch optimaal gebruik van de huidige luchthavensite van Deurne. Vliegerplein wil een luidere en gemeenschappelijke stem zijn in het debat over de evolutie van de activiteiten op de luchthaven. Het platform blijft strikt a-politiek en groepeert burgers en actiegroepen aan beide zijden van de luchthaven, zowel aan de grootstedelijke kant van Deurne, Antwerpen en Mortsel, als aan de meer landelijke kant van Borsbeek, Boechout en Vremde.

contact@vliegerpleinburgerplatform.com