Dossier Aviapartner

Aviapartner Belgium NV is een van de bedrijven die op de luchthaven van Deurne verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van passagiers maar ook de grondafhandeling van vliegtuigen (het laden, lossen, enzovoort). Op 11 augustus verleende het college van burgemeester en schepenen (CBS) van de stad Antwerpen een omgevingsvergunning aan Aviapartner. In die vergunning is o.a. sprake van ‘de-icingproducten’, maar het CBS heeft er geen enkel benul van welk product ze eigenlijk hebben vergund: zout, warm water of iets anders? Mogelijk gaat het om het giftige glycol, dat bij afbraak zowat alle zuurstof uit het water haalt. Deze producten zullen volgens de vergunning worden aangewend op de startbaan, en de afwatering van de startbaan gaat naar de vijver in Boekenbergpark.

Het CBS van Antwerpen lijkt evenmin te beseffen dat er verschillende soorten de-icingproducten bestaan. Zo blijkt uit een studie van de Luikse Universiteit dat het de-icingproduct dat men gebruikt om de vleugels van een vliegtuig ijsvrij te houden tijdens de vlucht PFOS bevat. Door het vergunde gebruik ‘op de startbaan’ komen deze ‘de-icingproducten’ dus in de parkvijver (niet de zwemvijver) terecht. Vooral in de winter zal daar de rest van de zuurstof uit het water worden gehaald door de afbraak van glycol. Bovendien kan er een PFOS-vervuiling optreden. Geen aangenaam vooruitzicht voor de buurt.

Vliegerplein / Verlenging Nooit tekende op 15 september dan ook beroep aan tegen de vergunning bij de bestendige deputatie van de provincie. Het volledig beroepschrift kan u hier nalezen.