Een vingerwijzing voor Deurne?

In “De Standaard” van 13/9/2021 staat een artikel over de mogelijke sluiting van Luchthaven Maastricht.

In dit artikel wordt een trendbreuk vanwege het bestuur van Nederlands Limburg opgemerkt. “Voorheen wilde de provincie niet weten van de sluiting van het meer dan 75 jaar oude vliegveld.”

Deurne is vertrekkende vanaf de uitbreiding tijdens de oorlog door de Duitsers (meer dan verdubbeling) nagenoeg even oud. Het gewestplangebied “luchthaven” dat de Duitse uitbreiding bevestigde werd vastgelegd in 1979 en later ook door een GRUP van 2009. Deurne is dus in zijn huidige vergunde vorm bijna 80 jaar oud maar in zijn huidige onvergunde vorm slechts 5 jaar (onvergund uitgebreid in agrarisch gebied).

De feiten en conclusies in voormeld artikel zijn zeer merkwaardig ook simpelweg toepasselijk op Deurne. Op veel plaatsen in de tekst kan je dan ook de naam Maastricht Aachen Airport (MAA) gewoon vervangen door Antwerp International Airport of Deurne.

  • Het kleine verlieslatende vliegveld (van Deurne) dat veel overlast veroorzaakt voor omwonenden (…)
  • Critici stellen al jaren dat (lees Deurne) geen publiek belang dient en de omgeving alleen maar last bezorgt.
    • Hierbij past een citaat uit een verslag van 15 januari 1963 opgesteld door het toenmalige  Bestuur der Luchtvaart: “De cijfers hebben evenwel aangetoond dat Deurne in zijn huidige versie, in feite het algemeen  belang niet meer dient (…).” Klinkt heel erg gelijkluidend, toch?
  • Nergens ligt een vliegveld zo dicht bij woningen als in (Deurne)
  • Wie vanuit (Deurne) wil vliegen heeft genoeg alternatieven.
  • Bovendien zou de aan het vliegveld (van Deurne) gerelateerde werkgelegenheid te hoog zijn ingeschat
  • In (2021-22 voor Deurne) staat een miljoenen renovatie van de enige start- en landingsbaan op het programma.

Deurne is bovendien veel kleiner dan Maastricht. Zijn asfaltbaan werd in 2016 opgemeten en was toen 1521 meter lang, terwijl deze van Maastricht 2750 meter lang is, waarvan ze sedert april 2019 maar 2500 meter mogen gebruiken (https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/maastricht-aachen-airport-mag-niet-meer-hele-startbaan-gebruiken/).

Hopelijk geeft dit ons luchthavenbeleid de mogelijkheid om de blinddoek een klein beetje opzij te schuiven, zodat ook onze Vlaamse bestuurders het licht zien en durven besluiten dat het nooit goed zal komen met de (blinde) hoop op een niet-verlieslatende luchthaven?

Vliegerplein