Nachtvluchten van TUI en overtredingen tegen de AIP

De laatste tijd ontvangen we veel meldingen n.a.v. vluchten met de nieuwe Embraer E195-E2 toestellen van TUI (waarvan men beweerde dat ze ‘zuiniger’ en ‘stiller’ zouden zijn). Die arriveren geregeld na sluitingsuur, overigens heel vaak omdat ze te laat vertrokken zijn in Antwerpen om nog tijdig de terugvlucht aan te kunnen vatten.  

De milieuvergunning voorziet dat geplande vluchten om 22.30 u. geland moeten zijn, maar ze mogen toch tot 23.00 u. landen en in geval van overmacht zelfs later. Uitzonderingen op de sluitingstijd van de luchthaven zijn volgens de milieuvergunning inderdaad mogelijk in gevallen van ‘overmacht’ (bv. door onvoorziene weersomstandigheden onderweg). Maar een te laat vertrek in Antwerpen van de heenvlucht, waardoor nooit tijdig kan worden teruggekeerd, kan nooit als ‘overmacht’ worden ingeroepen. Luchtvaartmaatschappijen worden immers geacht om hun vluchten goed te plannen en voldoende tijd te voorzien om passagiers te laten uitstappen, bagage af te handelen, het toestel schoon te maken, te tanken en nieuwe passagiers te laten instappen. Maar daar wringt het schoentje, ze plannen die veel te kort waardoor ze later dan voorzien kunnen opstijgen. Bij een aldus opgelopen vertraging is dan ook geen sprake van ‘overmacht’. Wanneer de luchthavenexploitant (in dit geval LEM Antwerpen NV) toestemming verleent aan de piloot om na 23.00 uur te landen, goed wetende dat de vlucht in kwestie sowieso te laat zal aankomen, dan overtreedt hij de milieuvergunning.  

De Aeronautical Information Publication (AIP) bevat de plaatselijke regels en de door de piloten te volgen procedures die gelden op een bepaalde luchthaven. Voor Antwerpen wordt er bepaald dat vertrekkende vliegtuigen vanaf een bepaalde hoogte gas moeten minderen en maar stijgen met een maximum van 1000 voet per minuut. Vertrekkende vliegtuigen – vooral jets – houden zich doorgaans niet aan de door de AIP opgelegde vermindering van de motorkracht bij het opstijgen en de beperking van de effectieve stijgsnelheid. Daardoor veroorzaken ze uiteraard meer hinder en lawaai. Onze berekeningen tonen aan dat de toegelaten stijgsnelheid dikwijls met een factor 3 tot zelfs 5 wordt overschreden. Deze vluchten overtreden de geluidshinderbeperkende maatregelen opgelegd door de AIP van de luchthaven. De piloot van dergelijke vlucht riskeert een boete van 500 € tot 5000 €, maar daar wordt blijkbaar niet op toegezien.   We raden daarom iedereen aan om klacht in te dienen telkens als je hinder ervaart. In het bijzonder bij te late landingen en/of te lawaaierige vertrekkende vluchten. Klacht indienen kan via het formulier op de website van de luchthaven. Dit zit goed verstopt, maar op vliegerplein.be vind je onder de knop ‘hinder’ een rechtstreekse link naar het klachtenformulier.  

Vermeld in je klacht zeker:

  • Datum en uur van de overtreding
  • Een omschrijving van de hinder die je ervaart

Je kan je klacht goed onderbouwen door een flighttracking app te raadplegen. De meeste zijn gratis te installeren op je smartphone of pc. Met zo’n app kan je op het moment dat er een vliegtuig overvliegt kijken om welke vlucht het juist gaat, met welk toestel er gevlogen wordt en naar welke bestemming. Goede apps zijn bv. FlightRadar24 of FlightAware.  

Een uitgebreid voorbeeld van zo’n klacht (eentje die Vliegerplein zelf recent indiende) vind je via deze link. Jouw klacht hoeft zeker niet zo gedetailleerd te zijn, maar je kan er inspiratie uit putten.  

Een laatste tip is een kopie van je klacht per mail te verzenden naar de milieu-inspecteur, op het adres omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be.   Melding maken van de overlast die je ondervindt blijft uiterst belangrijk. Alle klachten worden immers officieel geregistreerd en maken zo deel uit van het onderzoek naar de milieueffecten van de luchthaven (Milieueffectenrapport of MER).  

Dank alvast om ons hiermee te helpen!