Persbericht inleidende zitting

Dinsdag 20 juni 2023 start voor de Antwerpse correctionele rechtbank de rechtszaak tegen de LEM (=Luchthaven Exploitatiemaatschappij, ofwel de Franse uitbater Egis) en de LOM (=Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij, ofwel het Vlaams Gewest). LEM en LOM worden beiden door het parket gedagvaard voor het illegaal uitbaten van een luchthaven in landbouwgebied. De overtredingen tegen de milieuwetgeving werden eerder al door ettelijke processen verbaal bevestigd en nu komt de zaak eindelijk voor de rechtbank.

Vliegerplein en BBL stellen zich burgerlijke partij. In dit gezamenlijk opiniestuk lees je nog eens waar het precies om gaat:

BBL en Vliegerplein burgerlijke partij bij rechtszaak tegen illegaal stuk startbaan luchthaven Antwerpen | Bond Beter Leefmilieu

De nota burgerlijke partijstelling kan u hier nalezen.