Nieuw bezwaarschrift in AVGAS-dossier

Wat we verwachtten, is ondertussen gebeurd: BP heeft zijn vergunningsaanvraag gewijzigd, met een nieuw openbaar onderzoek als gevolg. Dit wil zeggen dat we opnieuw bezwaar moeten indienen. De uiterste datum is 20 juni. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig!

Ter herinnering: in september 2022 vroeg British Petroleum (BP) een omgevingsvergunning aan voor de verplaatsing en de uitbreiding van een tankstation dat onder meer de loodhoudende vliegtuigbenzine AVGAS zou opslaan (en verkopen). Tijdens het openbaar onderzoek werden minstens 474 bezwaarschriften ingediend, o.a. door bezorgde ouders van kinderen die schoollopen in ‘Het land van nu’. De speelplaats van deze school ligt immers pal naast een hangar waar ook de vliegtuigjes op AVGAS regelmatig proefdraaien. Bij de verbranding van AVGAS komen uiterst giftige stoffen vrij, die schadelijk zijn voor de gezondheid en in het bijzonder voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Voor wegverkeer is deze benzinesoort al sedert 20 jaar verboden. De verkoop ervan is dan ook onverantwoord! Ondanks de vele bezwaren, kreeg BP toch een vergunning van de Antwerpse deputatie. Onze bezwaren werden zowel door Stad Antwerpen als door de deputatie afgewezen als zijnde ‘ongegrond’. Uit de door BP recent ingediende wijziging blijkt echter dat onze bezwaren terecht waren; de verleende vergunning staat nu on hold. 

Onze eerdere bezwaarschriften blijven van kracht, maar opnieuw bezwaar indienen is noodzakelijk! Na grondig onderzoek blijkt immers dat ook de gewijzigde vergunningsaanvraag van BP Europe nog steeds juridische en procedurele fouten bevat, alsook foutieve verklaringen en verzwijgingen van de feitelijke toestand

Daarom stellen we een nieuw en aangepast bezwaarschrift beschikbaar, samen met een gebruiksaanwijzing. Er zijn drie mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen: via het omgevingsloket, per e-mail of per post. Voor elk van deze mogelijkheden vindt u via deze link de voorgestelde bezwaartekst en de gebruiksaanwijzing. 

Wij hopen dat u, net zoals vorige keer, massaal gevolg zal geven aan onze oproep. Ook Vliegerplein stelt een uitgebreid aanvullend bezwaarschrift op. Dat zal uit naam van onze vzw Verlenging Nooit tijdig ingediend worden. Er is een nieuwe hoorzitting gepland op 4 juli 2023 en de overheid heeft zichzelf verplicht om ten laatste op 26 augustus 2023 een beslissing te nemen.