Ook BBL dient bezwaarschrift in

Op donderdag 12 augustus diende ook de Bond Beter Leefmilieu een bezwaarschrift in tegen de aanvraag tot omzetting naar een omgevingsvergunning. Naast de juridische argumenten tegen de omzetting, wordt vooral ook aandacht gevraagd voor de klimaatimpact van de luchthaven en het feit dat een lange termijn klimaatoplossing onmogelijk wordt met een eeuwigdurende vergunning. De volledige tekst van het bezwaarschrift vindt u hier.