Update: zitting hof van beroep

Onze rechtszaak is op 2 februari voorgekomen voor het hof van beroep. Onze advocaten hadden gevraagd aan de procureur om ook het pv van november 2021 over de illegale exploitatie in landbouwzone toe te voegen. De advocaat-generaal verklaarde dat op korte termijn intern werkoverleg is voorzien met de verbalisanten om de houding van de procureur vast te leggen.

Na een korte discussie besliste het Hof van Beroep eerst de houding van de procureur t.o.v. het nieuwe pv en haar inhoud te willen kennen vooraleer de zaak ten gronde te behandelen. Dit is ook wat Vliegerplein wil. De advocaat-generaal zal op 4 mei verslag uitbrengen aan het hof en de partijen; het parket zal dan beslist hebben al dan niet verder te vervolgen.

De pleidooien over de grond van de zaak zijn daardoor opgeschoven naar 28 september. Alle partijen krijgen nog de kans om bijkomende schriftelijke besluiten op te stellen op basis van de bevindingen van het pv.

Het Hof wil dus over alle elementen beschikken, ook het laatste pv, vooraleer ten gronde te oordelen.