Weg met vervuilende en verlieslatende regionale luchthavens

Op 12 januari 2023 verscheen een artikel van Erik Grietens, beleidsexpert ruimte en woordvoerder van de Bond Beter leefmilieu over het sluiten van de verlieslatende luchthavens van Deurne, Oostende en Wevelgem. Dit zou volgens de maatschappelijke kosten batenanalyse, uitgevoerd op vraag van minister Lydia Peeters, onze samenleving de meeste voordelen opleveren. Toch keurde de Vlaamse regering eind vorig jaar de ‘Visienota Vlaamse regionale luchthavens 2040’ goed, en mogen de drie luchthavens van de Vlaamse regering verder aanmodderen. Gevolg: jaarlijks miljoenen euro’s belastinggeld in een bodemloze put met onaanvaardbaar veel lawaaioverlast, broeikasgasuitstoot en luchtvervuiling tot gevolg. Lees het volledige artikel hier