BP trekt vergunningsaanvraag in

Update in het dossier Avgas

Eind vorig jaar vroeg British Petroleum (BP) een omgevingsvergunning aan voor een nieuw brandstoffendepot. Dit depot doet dienst voor de opslag van onder andere de loodhoudende brandstof AVGAS-100LL. Voor wegverkeer is benzine met lood al meer dan 20 jaar verboden, voor sommige soorten vliegtuigen werd tot nu toe nog een uitzondering toegestaan. Maar vanaf 2025 zal door Europa ook deze giftige brandstof uitgefaseerd worden. Toch wou BP op de luchthaven van Deurne nog een nieuw depot voor AVGAS-100LL plaatsen, iets wat onbegrijpelijk is gezien het Europese uitdoofscenario en de bewezen schadelijke invloed op onder meer de gezondheid van kinderen. Bovendien bevatte de aanvraag van BP nogal wat onjuistheden. (Zie ook onze Facebookpost van 15 februari jl.)

Ondanks de meer dan 400 bezwaarschriften verleende de provinciale deputatie toch een omgevingsvergunning aan BP. Vliegerplein tekende beroep aan tegen deze beslissing: op 9 mei zou er over dit dossier een hoorzitting plaatsvinden voor de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC). Vrijdag 28 april, daags voor het Vliegerplein Café, kregen we echter het bericht dat deze hoorzitting werd afgelast, omdat BP zelf de behandeling van zijn aanvraag heeft ingetrokken.

Betekent dit nu dat de AVGAS saga voorbij is? Helaas niet. BP zal opnieuw een aanvraag indienen, met daaropvolgend een nieuw openbaar onderzoek. We moeten dus waakzaam blijven en uitkijken naar de volgende ‘gele affiche’, zodat we weer op tijd kunnen reageren. Geef ons dus zeker een seintje als je iets opmerkt op of rondom het vliegveld.