Vliegerplein dient scopingadvies in

De huidige omgevingsvergunning van de luchthaven loopt af in juni 2024. Zoals verwacht heeft de LEM NV (=Luchthaven Exploitatie Maatschappij in handen van de Franse multinational EGIS) ondertussen de procedure voor een nieuwe omgevingsvergunning opgestart via een officiële aanmelding. Na deze aanmelding verloopt de hervergunningsprocedure volgens een door de wet voorgeschreven stramien.

In een eerste fase kunnen betrokken partijen (gemeentebesturen, administraties, burgers) een ‘scopingadvies’ geven. In zo’n ‘scopingadvies’ zeggen ze welke thema’s volgens hen onderzocht moeten worden bij de Milieu Effecten Rapportage (MER). Vliegerplein heeft ook zelf een scopingadvies ingediend nadat we het aanmeldingsdossier van EGIS/LEM NV grondig hebben onderzocht en konden vaststellen dat het ernstige tekortkomingen bevat. In eerste instantie gaat het natuurlijk om het feit dat er een hervergunning wordt aangevraagd voor een situatie die niet eens vergund ís. De luchthaven werd namelijk illegaal uitgebreid en wordt bijgevolg ook nog steeds deels illegaal uitgebaat. Ook constateerden we dat het zogenaamde ‘nul-altertief’ dat als meest voordelige scenario uit de MKBA kwam (= volledige sluiting) in het aanmeldingsdossier zo goed als geen aandacht krijgt. Andere tekortkomingen betreffen o.a. onderzoek naar luchtkwaliteit, geluidshinder, biodiversiteit en klimaatimpact. Ons volledige scopingadvies kunt u nalezen op de website.

Ook Borsbeek en Mortsel hebben samen een onderbouwd en kritisch scopingadvies gegeven. Net als wij, benadrukken ook zij dat er geen sprake kan zijn van een hervergunning, aangezien voor de bouw en exploitatie van de veiligheidszone (de RESA) voordien nooit een vergunning werd afgeleverd. Laten we niet vergeten dat de aanleg van die RESA noodzakelijk was voor de Franse uitbater EGIS/LEM NV om een overeenkomst aan te gaan met de luchthaven. Zij wilden immers vliegen met de grote Embraers van TUI. Zonder een vergunde RESA zijn vluchten met grote toestellen onmogelijk en zal EGIS vermoedelijk de overeenkomst stopzetten.

En nu?

Nadat het ‘Team MER’ (de bevoegde administratie) alle scopingadviezen heeft onderzocht, zullen deskundigen van het externe onderzoeksbureau SERTIUS (aangesteld door de LEM) verslag opmaken over de weerhouden thema’s. Op basis daarvan volgt dan via de beruchte ‘gele affiches’ het Openbaar Onderzoek, waarbij wij als burgers opnieuw bezwaar kunnen, moeten en zullen aantekenen tegen de hervergunning. Wij houden u verder op de hoogte als het zover is.

Meer info en ons volledige scopingadvies vindt u hier.