Dagvaarding voor illegale uitbreiding, bouwovertreding en exploitatie zonder milieuvergunning

Vliegerplein en Verlenging Nooit dagvaarden voor de correctionele rechtbank te Antwerpen op 5 november 2019, 5de kamer om 09:00, bij monde van één van onze leden Verlenging Nooit vzw:

  • de Vlaamse Overheid: Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken, de beide leidende ambtenaren, hun bevoegde minister en de minister-president, als vertegenwoordiger van de regering,
  • LOM Antwerpen NV, als eigenaar, en zijn gedelegeerd bestuurder, tevens leidend ambtenaar van het departement Mobiliteit en Openbare Werken,
  • LEM Antwerpen NV, als private uitbater

Reden van de dagvaarding zijn illegale uitbreiding, bouwovertreding en exploitatie zonder milieuvergunning. Vliegerplein eist het herstel van de landbouwzone in haar oorspronkelijke staat.

Beschrijving van de ondertunneling Krijgsbaan

Wat klagen we aan?

  1. Illegale uitbreiding: na grondig onderzoek hebben we kunnen aantonen dat de startbaan tijdens de ondertunneling van de R11 is verlengd, tegen alle gemaakte afspraken in
  2. Bouwovertreding: De zone boven de tunnel is in het gewestplan ingekleurd als landbouwgebied maar wordt nu onmiskenbaar gebruikt voor luchthavenactiviteiten. De stedenbouwkundige vergunning voor de ondertunneling van de R11 werd niet nageleefd.

Met onze rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter willen we duidelijk maken dat we als burger niet dulden dat onze beleidsmakers de wetgeving met voeten treden. Zeker niet wanneer deze zelfde beleidsmakers ondertussen blijvende investerings- en exploitatiesteun geven aan de luchthaven ten voordele van een private uitbater.

Lees hieronder het volledige persbericht, en steun de juridische strijd van Vliegerplein!

BE91 0689 0576 1876 
mededeling: vliegerplein jur